צחי קולמוסים

קולמוסי נירוסטה וקולמוס קרמי 

הקולמוסים שלנו

אנחנו מייצרים קולמוסים איכותיים מנירוסטה וקולמוסים קרמיים

הקולמוסים בנויים בצורה ייחודית, ומותאמת לסופר